top of page

Events

Upcoming Events

 • Hội nghị lãnh đạo CompaSS
  Hội nghị lãnh đạo CompaSS
  Th 6, 05 thg 11
  Địa điểm sẽ thông báo sau
  8:00 05 thg 11, 2021 – 17:00 10 thg 11, 2021
  Địa điểm sẽ thông báo sau
  RENEW - REJOICE - RECONNECT Hơn ba ngày huấn luyện lãnh đạo chuyên sâu, thực hành tổng hợp, lập kế hoạch chiến lược và hội thảo cho tất cả các lãnh đạo CSS hiện thời
  Chia sẻ
 • Hội nghị lãnh đạo CompaSS
  Hội nghị lãnh đạo CompaSS
  Th 5, 27 thg 2
  Địa điểm sẽ thông báo sau
  19:00 CST 27 thg 2, 2020 – 12:00 CST 02 thg 3, 2020
  Địa điểm sẽ thông báo sau
  RENEW - REJOICE - RECONNECT Hơn ba ngày huấn luyện lãnh đạo chuyên sâu, thực hành tổng hợp, lập kế hoạch chiến lược và hội thảo cho tất cả các lãnh đạo CSS hiện thời
  Chia sẻ

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn!

bottom of page