top of page

Về Hội

Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 có trụ sở ở Nam California. Năm 2002, Thầy Ce (Hằng Trường) thành lập hội CSS với tâm nguyện có thể kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy,tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Vì thế hội CSS chủ trương con đường hàm dung, vượt ra ngoài những ranh giới do dị biệt văn hóa, tôn giáo tạo ra.

Ðể thực hiện sứ mạng trên, hội Từ Bi Phụng Sự dự tính sẽ phát triển một trung tâm giáo dục, tạo môi trường nuôi dưỡng sự thực hành đạo bồ tát và lối sống toàn diện.

Người Sáng Lập

Thầy Hằng Trường sinh tại Việt Nam, lớn lên trong chiến tranh và tốt nghiệp đại học Mỹ. Thầy học Phật Pháp chính truyền từ Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, một vị tổ sư Trung Hoa truyền thừa chứng đắc trong thời đại ngày nay của dòng Thiền Quy Ngưỡng, và thọ giới tỳ kheo năm 1982 tại Vạn Phật Thánh Thành. Thầy đã sinh hoạt và phục vụ nhiều cộng đồng đa chủng khắp Á Châu, Mỹ Châu và Âu Châu. Lối sống và thuyết giảng của Thầy dung nạp nhiều nền văn hóa, nhiều triết thuyết mới có giá trị toàn cầu. Thầy Hằng Trường được nhiều người biết đến về đưòng lối tu hành toàn diện, tổng hợp và tân tiến hóa Phật giáo, đem đạo Phật nhập thế, áp dụng thích nghi với trào lưu tiến hóa nhanh chóng của nhân loại hiện nay.Năm 2002, Thầy Hằng Trường sáng lập Hội Từ Bi Phụng Sự (Compassionate Service Society CSS, nay gọi là CompaSS), một tổ chức bất vụ lợi, nhằm mục đích lành mạnh hóa Thân, Tâm, và Linh Tánh. Năm 2003, Thầy cùng hai thành viên khác lập Tĩnh Tâm Viện Hana tại Maui, Hawaii, với mục tiêu thỉnh

VenerableHangTruong.jpg

Hãy cởi mở và xem vẻ đẹp tồn tại ở mọi nơi

Cho và cảm nhận hạnh phúc trong và xung quanh bạn

Our Mission

Tầm nhìn 

Tầm nhìn của hội Từ Bi Phụng Sự là thành tựu người tu đạo bồ tát (vị tha cứu đời) và truyền bá lối sống toàn diện.


Từ 2002 đến nay, hội Từ Bi Phụng Sự đã và đang phát triển một trung tâm giáo dục, tạo môi trường nuôi dưỡng sự thực hành dạo bồ tát và lối sống toàn diện.. Thực tế, chúng tôi đã phát triển các phương pháp thiền khác nhau, dạy Integral Tai Chi cho cộng đồng, cung cấp hướng dẫn tâm linh thông qua các bài giảng pháp, chương trình giáo dục trên Truyền hình (TV Khai Tâm) và đài phát thanh (radio Khai Tâm) cũng như các chương trình cộng đồng khác nhằm phục vụ Cộng đồng người Việt và người Mỹ. Nhiều Trung tâm Taichi tổng hợp lớn và nhỏ (ITC) đã được thành lập tại Hoa Kỳ (Quận Cam, San Jose, Houston, Dallas, Virginia, Oklahoma), Pháp, Hungary, Đức, Tahiti và Đài Loan để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sứ mệnh của chúng tôi. 

Từ đó đến nay, CompaSS luôn điều chỉnh tầm nhìn của ITC:

  • Phục hồi sức khỏe cho các thành viên trong cộng đồng.

  • Engender Hope trong trái tim của những người có nhu cầu, bằng cách cung cấp hỗ trợ cảm xúc và hướng dẫn tinh thần.

  • Tạo điều kiện cho một quá trình lành trị giữa các thành viên của cộng đồng; có thể là tình cảm, tinh thần hoặc xã hội.

 

Tầm nhìn này được gọi là Tầm nhìn 3H về Sức khỏe, Hy vọng và Lành Trị.

Sứ Mạng

Sứ mạng của hội Từ Bi Phụng Sự là thành tựu người tu đạo bồ tát (vị tha cứu đời) và truyền bá lối sống toàn diện.

Mô hình tổng hợp của một lối sống toàn diện thì chú trọng tới sự phát triển cả 4 phương diện của cuộc sống: dó là tâm linh, tâm lý, trí năng, và xử thế (xã hội). Sự phát triển 4 mặt này được tiến hành song song với sự phát triển của 4 mối quan hệ với môi trường sống: dó là quan hệ với thân xác, tự nhiên giới, văn hóa, và hệ thống xã hội. "Sứ mạng của hội là phát triển và điều hợp thân thể, tâm hồn và linh tánh"

Trung tâm sẽ thực hiện những chương trình như sau:

  • Phối hợp thân, tâm và linh tánh.

  • Lớp huấn luyện nhằm phát triển sự nhận thức về tâm linh.

  • Khuyến khích sự lành mạnh về thể chất và cách xử thế.

  • Khuyến khích sự sáng tạo.

  • Khuyến khích sự hài hòa của cuộc sống về mặt tâm lý và xã hội.

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn!

bottom of page