top of page
€”hydra fresh water background cosmetics_1091743.jpg

​TỨ LIÊN HOA & TAM BỘ NHẤT BÁI

Ngày 13 - 18 Tháng 6, Năm 2024

​PHỔ HIỀN SƠN TRANG - HONOLULU, HAWAII

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN
Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam

Đến với Hội Từ Bi Phụng Sự miền Nam (Houston và Dallas - Fort Worth), chúng tôi tin rằng mỗi một người chúng ta đều có thể là tác nhân thay đổi để hướng tới một thế giới an bình hơn. Cùng với các chương trình Thiền và Tai Chi tổng hợp, chúng tôi còn có các chương trình giáo huấn và tạo điều kiện để mọi người có cơ hội thể hiện việc truyền lan ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi sẵn có trong mỗi chúng ta.

Nhiệm vụ của chúng tôi là nuôi dưỡng mỗi cá nhân và nâng cao tinh thần cộng đồng để lan toả sự an bình, hòa hợp và niềm vui đến mọi người.  

Mục tiêu, Tầm nhìn & Cam kết

Đăng ký và giúp thay đổi

Tình nguyện, tham gia hoặc quyên góp

Tin mới nhất

Dự Kiện Sắp Tới

Hiện không có sự kiện sắp diễn ra

Chúng tôi tin vào sức mạnh của định lực (tập trung sâu sắc) để mang lại hòa bình cho thế giới  

Gia Đình Bồ Tát

​THE THOUDSAND
bottom of page