top of page
wpg2018_edited.png

Mạn Đà La Lục Tý Quán Âm

Mạn Đà La Lục Tý Quán Âm Hóa Giải Sát Nghiệp là đàn tràng tập trung sức mạnh tình thương của tất cả mọi người tham dự, do vậy, khởi phát lòng Từ Bi chiêu cảm chư Phật chư Bồ Tát, nhất là cảm động đến Đức Quán Thế Âm khiến các Ngài ban phước gia bị tất cả.

Sức mạnh cộng hưởng của hàng ngàn đại chúng tu tập pháp Lục Tý Thủ Nhãn trong Mạn Đà La sẽ chiêu cảm năng lượng tâm linh của chư Phật chư Bồ Tát, giúp ta giải nghiệp, giúp vong linh, nhất là những nạn nhân do thiên tai, chiến tranh được siêu thoát, và đem sự lành trị đến mọi người.

MDL World Record.jpg

Ghi Danh Mạn Đà La Lục Tý Quán Âm Hóa Giải Sát Nghiệp 

Chương trình Pháp Hội trong 3 ngày gồm có: Lạy Sám, Thuyết Pháp, Thiền, Thể Dục Thân Khoẻ Tâm An, Lạy Tam Bộ Nhất Bái.  Cốt lõi của Pháp Hội Mạn Đà La Lục Tý Quan Âm Hoá Giải Sát Nghiệp sẽ được diễn ra vào chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 10, năm 2023

GHI DANH >>

Donations

Thiện Nguyện

Không gì quý bằng tình thương của quý Anh Chị được thể hiện qua việc làm thiện nguyện. Xin hãy cùng tiếp tay với các anh chị em Hội Từ Bi Phụng Sự trong mọi vai trò tổ chức và sắp xếp cho Pháp Hội Lục Tý Quán Âm năm nay được đặc biệt thành tựu.

 

​GHI DANH​ >>

Children Praying

Cầu An/ Cầu Siêu

Phần này sẽ đưa mình đến website khác để ghi danh Cầu ​An/Cầu Siêu cho người thân và có thể cho chính mình.  Sau khi điền thông tin của một người xong, mình bấm vào Thêm nếu muốn ghi thông tin Cầu An hay Cầu Siêu cho người khác nữa.  Sau khi xong hết tất cả, hãy bấm vào nút GHI DANH.

GHI DANH >>

bottom of page