top of page
Yoga Pose

Chương Trình Học 

Houston & Dallas-Fort Worth

Các hoạt động hàng tuần tại Houston, TX  

Vì đại dịch, tất cả các lớp học hiện đang trên online.  Sau khi ghi danh, bạn sẽ được cho vào nhóm Viber hoặc danh sách email để mà bạn nhận link tham gia Zoom (Vui lòng tải xuống ứng dụng ZOOM nếu bạn chưa làm).  

 

Email cho Kim Thanh: thanhksa@yahoo.com hoặc nhắn tin 832-462-9792

1- Càn Khôn Thập Linh (CK10) và  Càn Khôn Liên Hoàn
Thứ Hai & Thứ Tư: 8:30 sáng - 10:30 sáng
2- Taichi: Càn Khôn Sống Vui Khoẻ
Thứ Ba & Thứ: 9:00 am - 10:00 am
3- Càn Khôn Thập Linh (Lớp nói tiếng Anh)
Thứ Ba:  6:30pm - 8pm
Liên Lạc:  Moe: 832-922-2873
 
Tất cả các lớp học dưới đây tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới.
 
Integral Taichi

1- Trung tâm cộng đồng Tracy Gee
3599 West Centre Dr., Houston, TX 77042
Thứ Hai & Thứ Tư:  6:00 chiều - 8:00 tối   Trình độ Sơ cấp
2- Trung tâm cộng đồng River Oaks
3600 Locke Lane, Houston, TX 77027
Thứ ba:          6:00 chiều -  08:00 chiều.  Cấp độ cho người bắt đầu
Thu:          6:00 chiều - 7:00 tối   Cấp độ cho người bắt đầu

3- Trung tâm Mangum-Howell (Công viên Doss)

2500 Đường Frick Houston, TX 77038

Thứ 4 & Thứ 4:  7:00 tối - 09:00 tối   Trình độ trung cấp

4- Trung tâm Humble Senior
11401 Nam Houston, Humble, TX 77338

Thứ ba:          1:00 chiều - 3:00 chiều   Thiên đường hạnh phúc, Trái đất khỏe mạnh

5- Trung tâm cộng đồng Kingwood
4102 Rustic Woods Dr, Kingwood, TX 77345
Thứ Hai & Thứ:   6:00 chiều - 8:00 tối   Cấp độ cho người bắt đầu
6- Chùa Quảng Đức
17703 French Road, Houston, TX 77084

Mặt trời:          8:00 sáng - 10:00 sáng   Cấp độ cho người bắt đầu

7- Thư viện Parker Williams
10815 Scarsdale Blvd., Houston, TX 77089
Thứ Tư:         6:00 chiều - 8:00 tối   Cấp độ cho người bắt đầu
Đã ngồi:          Sáng 9h30-11h30.  Cấp độ cho người bắt đầu
8- Trung tâm cộng đồng Sharptown

6600 Harbour Town, Dr, Houston TX 77036

Đã ngồi:        8:00 sáng - 10:00 sáng   Trình độ trung cấp

iTC-Houston
DFW

Hoạt Động Hàng Tuần tại  Dallas, TX

Do đại dịch, tất cả các lớp học hiện đang trực tuyến.  Vui lòng tải xuống ứng dụng ZOOM để tham gia các lớp học sau:
E-mail:  amyhongbui@gmail.com để ghi danh các lớp học trực tuyến
1- Càn Khôn Thập Linh (CK10) & Thiền Lạy
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm & Thứ Sáu:  6:30 am - 7:30 am
Thứ Bảy:  7:00 sáng - 8:00 sáng
2- Thiền:  Trình độ trung cấp
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm & Thứ Sáu:  Sáng 7h30-8h30
Thứ Bảy:  8 giờ sáng - 9 giờ sáng
3 - Nghe Pháp

Hội Từ Bi Phụng Sự - Dallas xin kính mời mọi người tham gia buổi Nghe Pháp vào các ngày Thứ Hai và Thứ Tư hàng tuần từ 9:00 tối - 10:00 tối.  Vui lòng gọi theo số 214 - 430 - 4234 (Không cần ghi danh)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng gọi lại hoặc để lại tin nhắn: 214 - 699 - 9673

E-mail:  docsamgroup@gmail.com

4- Cầu nguyện cho người khác
Hội Từ Bi Phụng Sự - Dallas xin mời quý vị tham gia nhóm trì tụng Chú Đại Bi và Chú Vãng sinh, đặc biệt là cho tất cả các bác sĩ và y tá tuyến đầu, bệnh nhân Covid-19 (đã qua đời và hiện đang nhiễm bệnh).  Vui lòng gọi theo số 214-430-4234
Mỗi ngày: 7:30 pm - 8:00 pm
Tất cả các lớp học dưới đây tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới
 
1 - Thái cực quyền
Integral Taichi Center
1517-B 14 đường
Plano, TX 75074

 

Thứ Hai & Thứ Tư:  10 giờ sáng - 12 giờ đêm   

Thứ & Thứ:     7:30 tối - 9:30 tối    

Thứ Tư:         19:00 -  9:00 tối    

T6:           7:30 tối - 9:30 tối           

 
VAMAS
2300 W Walnut Street
Garland, TX 75042

 

Thứ & Thứ:     9h30-11h30

 
Chùa Đạo Quang
3522 N. Garland Ave.
Garland, TX 75040

 

Đã ngồi:  10:30 am - 12:00 pm.  

 
Marshall Art Star Jiu-Jitsu
3730 N. Josey Lane, Suite 114
Carrollton, TX 75007

 

Thứ & Thứ:     9h30-11h30

 

Tất cả các lớp Integral Taichi đều được vào học MIỄN PHÍ.  Sự đóng góp được hoan nghênh

Liên hệ : 

Linda (Trang) Đỗ  972-679-2107  HOẶC     ToPuong Ma  214-405-9482

bottom of page