top of page
Mandala Quan Âm Hoá Giải Sát Nghiệp
Mandala Quan Âm Hoá Giải Sát Nghiệp

Th 6, 13 thg 10

|

Huong Lam Buddhist Temple

Mandala Quan Âm Hoá Giải Sát Nghiệp

Lắng Tâm Yên Định, Chốn Chốn An Bình

Đã Hết Hạn Ghi Danh
Xem các Sự Kiện Khác

Time & Location

08:00 CDT 13 thg 10, 2023 – 19:30 CDT 15 thg 10, 2023

Huong Lam Buddhist Temple, 4203 County Rd 89, Pearland, TX 77584, USA

About the Event

MANDALA QUÁN ÂM HOÁ GIẢI SÁT NGHIỆP - Lắng Tâm Yên Định, Chốn Chốn An Bình

Chương trình tu tập trong ba ngày gồm có: Lễ Phật, thuyết pháp, thiền tập, thể dục Thân Khỏe Tâm An cho thế giới an lành, Tam Bộ Nhất Bái đem lành trị đến mọi loài. Mandala Lục Tý Quán Âm Hóa Giải Sát Nghiệp, cốt lõi của Pháp Hội, sẽ được cử hành vào chiều Chủ Nhật 15 tháng 10, 2023. Mandala là đàn tràng tập trung sức mạnh tâm linh Chư Phật Bồ Tát, nhất là lòng đại bi của Đức Quán Thế Âm và sự thành tâm của hàng ngàn đại chúng tham dự, có tác dụng Chuyển Hóa Sát Nghiệp, Tăng Phước, Siêu Độ Vong Linh, mang lại sự an lành cho người bệnh, người khổ.

Ban Phục Vụ kêu gọi quý vị GHI DANH THAM DỰ để có thể chu toàn việc tổ chức, sắp đặt thức ăn cho đại chúng. Xin ghi danh:

  • Hoặc gọi điện thoại số: 713-853-9239
  • Tại Chùa Hương-Lâm 4203 County Rd 89, Pearland, TX 77584

Kính chúc quý đồng hương và gia đình luôn thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường!

Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn, Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự

Trân Trọng Kính Mời

Share This Event

bottom of page