top of page
Search
  • compassheartsouth

Youth Summer Camp 2022

Updated: Apr 30, 2022


Building Team of Phổ Hiền Sơn Trang would like to invite members with young children (from 14 to 25 years old) to register for youth camp at Phổ Hiền Sơn Trang. It offers a rare opportunity for parents and children to learn new leadership skills, deepen understanding of Bodhisattva core values, and bond together in beautiful Hawaii. We have been busy the past year putting our life energy into Phổ Hiền Sơn Trang. It is our vow, wish, hope, and dream that everyone arriving here will:

1) Heal mentally, physically, and spiritually

2) Develop Bodhicitta, the mind that strives toward awakening, empathy, and compassion for the benefit of all sentient beings

3) Achieve Samadhi


We hope to see you soon and may your experience brings you a step closer to equanimity.


Parents participation is mandatory for children under age of 16 and highly recommended for older youth


See you soon,


Building Team of Phổ Hiền Sơn TrangNhóm tạo dựng Phổ Hiền Sơn Trang xin trân trọng kính mời các thành viên trong hội có con em ( từ 14 tuổi-25 tuổi) ghi danh tham gia trại hè dành cho các thanh thiếu niên tại Phổ Hiền Sơn Trang. Đây là cơ hội hiếm hoi để cha/mẹ và con cùng học hỏi các kỹ năng lãnh đạo mới, hiểu sâu hơn về các giá trị cốt lõi của Bồ tát, và gắn kết với nhau tại vùng đất Hawaii đẹp tuyệt vời . Một năm qua chúng tôi bận rộn dồn tâm sức tạo dựng nên Phổ Hiền Sơn Trang. Đó là lời nguyện , mong muốn, hy vọng và ước mơ của chúng tôi rằng tất cả mọi người đến đây sẽ:


1) Lành Trị về tinh thần, thể chất và tâm hồn

2) Phát triển Bồ đề tâm, tâm trí nỗ lực hướng tới sự tỉnh thức, cảm thông và lòng từ bi vì lợi ích của tất cả chúng sinh

3) Thành tựu Tam Muội


Chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn và có thể trải nghiệm của bạn sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến sự an nhiên tự tại.


Thanh thiếu niên dưới 16 tuổi phải cần có cha/mẹ đi cùng. Trên 16 tuổi cha mẹ nên tham dự cùng với con mình.


Số lượng người tham gia chỉ giới hạn cho 40 người, bao gồm cha/ mẹ và con


Hẹn gặp mọi người sớm,


Nhóm Tạo Dựng Phổ Hiền Sơn Trang kính mời


137 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page