top of page
Search
  • kathrineunguyen

Monthly Bodhisattva Training

Bồ tát đạo kỳ này rất đặc biệt vì chúng ta sẽ học về Mandala Tỳ Lô Giá Na với hai con đường song hành tạo nên một vòng tròn viên mãn (y hệt như con đường Khai Mở và con đường Hội Nhập).Một nữa vòng tròn là con đường của Lý Tánh, tức là phép tu của Đức Văn Thù: từ Tín nhập vào Trí.


Một nửa vòng tròn là con đường Sự, tức là phép tu của Đức Phổ Hiền, biến Trí thành Hạnh, trong từng phút từng giây.


Hai mặt Lý và Sự không thể tách rời, Văn Thù và Phổ Hiền tương ứng thành tựu, Trí và Hạnh bổ sung, A và VAM đồng thời hiển hiện.


Đó là chương trình học kỳ bồ tát đạo tuần này.

24 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page