top of page
Tìm kiếm
  • compassheartsouth

Tam Bộ Nhất Bái - Hawaii 6/2024

Cũng như hàng năm, chúng ta sẽ lại đến Hawaii để lạy Tam Bộ Nhất Bái ở tại Phổ Hiền Sơn Trang. Vì sao nơi đây gọi là nơi linh địa, và cũng vì sao mọi người thích đến đây để nhập thất dài ngày? Mọi thắc mắc bạn sẽ được tỏ tường khi đến đây lạy tam bộ nhất bái với tất cả lòng thành của mình, được nghe Thầy Hằng Trường giảng pháp ngay bên thất của Thầy nơi ngày xưa Thầy đã nhập thất ở đây vài năm.
2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page